Image
Up

Bitterballenmeisjes gebruikt persoonlijke gegevens voor contactverzoeken en offertes. Alle gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Informatie aan derden

Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend door Bitterballenmeisjes worden gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Alleen indien daartoe wettelijk verplicht, wordt informatie ter beschikking gesteld aan de overheid en/of wordt deze informatie gebruikt om de rechten of eigendommen van Bitterballenmeisjes, onze klanten of anderen te beschermen. Ook wordt het recht voorbehouden informatie te verstrekken aan opsporingsinstanties om hiermee fraude te bestrijden.

Online privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en aanvragen op onze website te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Down
   Home       Bitterballenmeisjes       Proseccomeisjes       Crudités-boys       Events       Wist je dat?       Contact